Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förskola Södra Råtorp

Södra Råtorps förskola

Vår förskola ligger i ett bostadsområde på Södra Råtorp, alldeles intill en skog.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Råtorp

På Södra Råtorps förskola finns fem avdelningar. En stor del av vår utbildning bedrivs utomhus där vi erbjuder en miljö som uppmuntrar till rörelse. På förskolan finns även lugna zoner med läsning, skapande, bygg och konstruktion. Vi tillbringar en stor del av utbildningen i skogen, som ligger precis bredvid vår fina förskola. Vi utformar lärmiljöerna för att ge barnen möjligheter att vara trygga, kompetenta och göra självständiga val.

Så arbetar vi

Vi strävar efter att alla ska må bra och känna sig välkomna hos oss, såväl barn som vuxna. Genom att arbeta med barnens intressen just här och nu lägger vi grunden till att alla barn känner sig delaktiga och förstådda i sin egen vardag och verklighet. Att stärka barnens självkänsla och självförtroende för att på så sätt ge dem känslan av att vara värdefull och en viktig del av gruppen är ett av våra främsta mål. Vi värdesätter stunden som är här och nu och ger barnen tid att prova, försöka, undersöka och utvecklas. Vår strävan är att lyssna på vad varje barn säger och visar, vill och kan och utifrån detta planerar vi vår verksamhet.

Vårt arbetssätt innefattar att vara medforskande, nyfikna och inlyssnande pedagoger som tillsammans med barnen lär och erövrar ny kunskap. Vår ambition är att alla barn och pedagoger trivs och har roliga lärorika dagar tillsammans.

Vi strävar alltid efter att erbjuda en utbildning där vi kan skapa goda förutsättningar för barns lärande och utveckling. Viktiga byggstenar i detta arbete är trygghet, respektfullt bemötande samt tilltro till barnens egna förmågor. För att skapa gynnsamma förutsättningar för barnens lärande och utveckling delar vi in barngruppen i mindre grupper under dagen samt ägnar mycket tid till värdegrundsarbete och lärande får hållbar utveckling, LHU. Vi använder oss av bilder, litteratur, sånger, ramsor, tecken som stöd, massagesagor samt drama och handdockor. Vi arbetar också med känslor och att man ska vara en bra kompis.

Bilder

Södra Råtorps förskola huset
Södra Råtorps förskola ute
Södra Råtorps förskola gården
Södra Råtorps förskola kana
Södra Råtorps förskola rutschkana
Södra Råtorps förskola trafikskyltar

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten på förskolan.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Råtorps Parkgata 9
653 48 Karlstad

Rektor

Ulrika Berggren

Rektor

Telefon: 054 - 540 22 63

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Filuren

054 - 540 31 77

Himlavalvet

054 - 540 34 86

Milimina

054 - 540 10 69

Norrskenet

054 - 540 34 85

Regnbågen

054 - 540 34 78

Solstrålen

054 - 540 34 84

Stjärnfallet

054 - 540 34 77

Sidan uppdaterad: 2024-04-07

Hittade du det du sökte på sidan?