Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förskolan Gomorronsol

Förskolan Gomorronsol

Förskolan Gomorronsol ligger mitt i ett bostadsområde på Södra Råtorp. Det finns närhet till skog och stora lekytor utomhus som inbjuder till varierad lek.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Råtorp

På Gomorronsol finns fyra avdelningar. Varje avdelning har fått låna namn av karaktärer från Inger och Lasse Sandbergs populära barnböcker. De yngsta barnen går endera till Prinsessan Busan eller Prins Bus. De äldre barnen går till Spöket Laban eller Spöket Labolina.

Så arbetar vi

På Gomorronsol arbetar vi utifrån lyssnandets pedagogik. Det innebär att vi tar tillvara på barnens tankar och idéer. Med hjälp av pedagogisk dokumentation fångar vi barnens tankar och intressen samt synliggör deras lärande för såväl barn som föräldrar. Vi pedagoger har ett medforskande, utmanande, lyssnande och reflekterande förhållningssätt.

Vårt mål är att ge ditt barn en bra start i livet och skoltiden. Det gör vi bland annat genom tidiga satsningar på natur och teknik i förskolan.

Bilder

Förskolan Gomorronsol innergård
Förskolan Gomorronsol lekplats
Förskolan Gomorronsol gungor
Förskolan Gomorronsol grönska

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Vi vill gärna att du sjukanmäler ditt barn så tidigt som möjligt på dagen. Det blir då lättare för oss att planera verksamheten på förskolan. För att sjukanmäla ditt barn gör du en frånvaroanmälan i Edlevo.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Råtorps Parkgata 8
653 49 Karlstad

Rektor

Ulrika Berggren

Rektor

Telefon: 054 - 540 22 63

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Spöket Laban

054 - 540 34 79

Spöket Labolina

054 - 540 34 80

Prins Bus

054 - 540 34 81

Prinsessan Busan

054 - 540 34 82

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?