Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Stodene förskola

Stodene förskola

Stodene förskola är belägen i kanten av Stodene tjärn, mitt i ett villaområde och i nära anslutning till Stodeneskolan i Skåre.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Stodene

Vår förskola har tre avdelningar uppdelat i fem grupper. På Kosmos börjar de allra yngsta barnen, sen går de vidare till avdelningen Galaxen och på Vintergatan går barnen sitt sista år på förskolan.

Så arbetar vi

På Stodene förskola arbetar vi därför efter en vision där vi vill skapa en lustfylld verksamhet att trivas, lära och växa i. Barnen utvecklas och lär främst genom leken. Därför vill vi ge mycket tid till lek, både lek som är planerad och lek som barnen själva väljer. Leken är vårt viktigaste redskap för att skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande. Därför arbetar vi för en miljö där lärandet utgår från barns nyfikenhet, förutsättningar och behov. Med kompetent personal och i samspråk med dig som förälder skapar vi en verksamhet för just ditt barn.

Förskolans läroplan utgör grunden för allt vårt pedagogiska arbete. Vår förskolepedagogiska undervisning innebär att språk, matematik, teknik och naturvetenskap tillsammans med vårt värdegrundsarbete bildar en helhet.

Bilder

Stodene förskola gården
Stodene förskola båt
Stodene förskola lekställning
Stodene förskola tankstation

För vårdnadshavare

Som förälder är du alltid välkommen att ta del av vår verksamhet. Det är tillsammans med dig vi kan skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande.

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt på morgonen.

Kosmos 2 är förskolans öppnings- och stängnings avdelning.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Anisvägen 1
653 51 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Kosmos 1

054 - 540 35 71

Kosmos 2

054 - 540 35 72

Galaxen 1

054 - 540 35 73

Galaxen 2

054 - 540 35 74

Vintergatan

054 - 540 35 75

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?