Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Gläntans förskola

Gläntans förskola

Gläntan är en förskola med tre avdelningar som har en stor gemensam utegård med skogsmiljö som ger oss närhet till naturen. Förskolan är belägen på Kronoparken, cirka sju kilometer från Karlstads centrum.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Kronoparken

På Gläntan finns en yngreavdelning, Hösthimlen samt två äldreavdelningar Vinterhimlen och Vårhimlen. Förskolans lokaler och lärmiljöer stimulerar barnen i deras lärande och utveckling. Förskolegården erbjuder närhet till naturen med sin kuperade skogsmiljö.

Så arbetar vi

Vi arbetar för att ge varje barn de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska utbildning.

Vi värnar om varandras olikheter och tillvaratar varandras kunskaper och förmågor. Våra olikheter är en tillgång i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för varje barn att lära och utvecklas så långt som möjligt.

Förskolan arbetar med att utveckla stimulerande och utvecklande lärmiljöer för att främja utforskarglädje och nyfikenhet hos varje barn.

Alla på förskolan ska mötas utifrån sina egna värden, sina förutsättningar, intressen och styrkor och bli bekräftade, lyssnade till och tagna på allvar. 

Bilder

Gläntans förskola lek
Gläntans förskola båt
Gläntans förskola gården
Gläntans förskola traktor

För vårdnadshavare

För oss är samverkan med vårdnadshavare viktig och alla ska känna att vi som jobbar på vår förskola är kompetenta, positiva, engagerade och serviceinriktade. Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt, men senast klockan 08:00 samma dag.

Du ska även anmäla när barnet kommer tillbaka, så snart som möjligt, men senast klockan 8:00 samma dag.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Trumpetgatan 68
656 33 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Vinterhimlen

054 - 540 32 16

070 - 001 82 87

Vårhimlen

054 - 540 34 90

070 - 001 82 99

Hösthimlen

054 - 540 32 43

070 - 001 62 17

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?