Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild på Orrholmens förskola

Orrholmens förskola

Orrholmens förskola är centralt belägen på Orrholmen med närhet till både Orrleken och Mariebergsskogen. Just nu pågår bygget av vår nya förskola som öppnar den 6 november 2023.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Orrholmen

Orrholmens förskola har åtta avdelningar uppdelade i fyra enheter. Barnens utveckling gynnas på ett mångsidigt sätt när barn i olika åldrar vistas tillsammans. De yngre barnen får lära av de äldre som samtidigt får känna glädjen av att vara goda förebilder. De barn som gör sitt sista år i förskolan träffas regelbundet i femårsgruppen för att lära känna varandra och stärka gemenskapen innan de går vidare till skolans förskoleklass.

Vi vill att barnens miljö ska vara inspirerande för lek och lärande. Inomhus har vi ljusa, fräscha miljöer där barnens intressen och behov speglas i material och möblering. Den stora gården som är spännande och varierad. Det finns plats för både lugnare lek och även härliga ytor där motoriken utmanas.

Så arbetar vi

På vår förskola arbetar vi med utgångspunkt i förskolans läroplan. Språkutveckling är alltid i fokus och vi använder estetiska lärprocesser så som musik, språk, drama, dans, skapande och digitala verktyg för att fördjupa lärandet tillsammans med barnen. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Bild från Sweco på hur Orrholmens förskola kommer att se ut
Bild: Sweco

Ny förskola

Bygget av den nya förskolan är i full gång och vi öppnar den 6 november 2023. Under tiden för bygget är verksamheten förlagd i paviljonger på Sommaro förutom avdelningen Båthuset, som finns kvar på Orrholmen. Den nya förskolan rymmer åtta moderna avdelningar och har ett marint tema med barnen i fokus.

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Ring och meddela din avdelning när barnet inte kommer på grund av sjukdom eller annan frånvaro. Det är viktigt att vi får besked direkt på morgonen för vår planering.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Näbbgatan 1
652 30 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Masten

054 - 540 30 48

Rodret

054 - 540 30 49

Seglet

054 - 540 30 50

Aktern

054 - 540 30 51

Ankaret

054 - 540 30 52

Fören

054 - 540 30 54

Båthuset

054 - 540 38 14

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?