Bild på Orrholmens förskola

Orrholmens förskola

Orrholmens förskola ligger centralt belägen på Orrholmen med närhet till både Orrleken och Mariebergsskogen. Vi flyttade in i våra nybyggda lokaler i november 2023.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Orrholmen

Orrholmens förskola har åtta avdelningar uppdelade i fyra enheter. Tre avdelningar är för barn 1-3 år, tre avdelningar för barn 3-5 år och två avdelningar har barn mellan 1-5 år. De barn som gör sitt sista år i förskolan träffas regelbundet i femårsgruppen för att lära känna varandra och stärka gemenskapen innan de går vidare till skolans förskoleklass.

Vi vill att barnens miljö ska vara inspirerande för lek och lärande. Inomhus har vi ljusa, fräscha miljöer där barnens intressen och behov speglas i material och möblering. Här finns ett mottagningskök, matsal och pedagogiskt kök, sagogrotta, skogsglänta, förskolebibliotek och ett stort torg för konstruktionslek. Den stora gården är spännande och varierad och det finns plats för både lugnare lek och även härliga ytor där motoriken utmanas.

Förskolan har ett marint tema i färg, form, konstruktion och inredning – en mittstolpe i matsalen har målats till en fyr, lampor är utformade som bojar och runda marina fönster är placerade med utsikt över Mariebergsviken. I utemiljön fortsätter temat med fast vattenlekbana, ett stort lekfartyg i trä och tre ”sjöbodar” vid en av sandytorna

Så arbetar vi

På vår förskola arbetar vi med utgångspunkt i förskolans läroplan. Språkutveckling brinner vi extra för och vi använder estetiska lärprocesser så som musik, språk, drama, dans, skapande och digitala verktyg för att fördjupa lärandet tillsammans med barnen. Undervisningen bedrivs i mindre grupper under större delen av dagen och verksamheten organiseras så att det blir en balans mellan aktivitet och vila. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Invigning av nya Orrholmens förskola 1 december 2023

I ett snötäckt, soligt Karlstad invigdes Orrholmens nya förskola med dans och festligheter.

Bildexempel skolval

Bilder

Utsikt på orrholmens förskola
Handfat under en valvbåge
Innemiljö på Orrholmens förskola
Bokhyllor och bord mot gröna väggar

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt inte kommer till förskolan på grund av sjukdom eller annan frånvaro ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att vi får besked om frånvaron direkt på morgonen för vår planering.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Näbbgatan 1
652 30 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-07-08

15 Juli 2024