Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Norrstrands förskola byggnad

Norrstrands förskola

Vid grönområdet Norrstrandsgatan/Gränsgatan ligger Norrstrands förskola.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Hagaborg/Norrstrand

Förskolan har åtta avdelningar, fyra äldre och fyra yngre avdelningar. Vi arbetar tillsammans över avdelningsgränserna för alla barns bästa. Dels för att bygga upp en rik miljö, men också för att skapa relationer och lärdom av att alla är lika mycket värda och har lika stor rätt att bli lyssnad på.

Förskolan har en varierad utemiljö som inbjuder till lek och där barnens tankar, kreativitet och idéer speglar verksamheten.

Vi använder oss ofta av vår närmiljö med Svinbäcksskogen och olika lekparker som finns att utforska.

Så arbetar vi

På Norrstrands förskola jobbar vi utifrån våra tre ledord - omsorg, lek och tillgänglig lärmiljö.

Förskolans utbildning ska präglas av omsorg och har en viktig roll i att bidra till att lägga grunden till barnens trygghet och självkänsla. Omsorg ska tillsammans med utveckling och lärande bilda en helhet. Omsorgen kan ses som ett slags verktyg som gör att man plockar upp signaler från barnen; en förmåga att se och tona in barnens behov. Det har att göra med hur vi förhåller oss till varandra och hur vi visar omtanke för varandra i vårt praktiska vardagsliv. Studier visar att omsorg är en förutsättning för undervisning och lärande.

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Förskolans utbildning ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Enligt FN:s barnkonvention som blev lag i januari 2020 har alla barn rätt till lek. Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till samt lek som pedagoger introducerar. Leken ska ha en central plats i förskolans utbildning.

Lärmiljön i förskolan ska vara tillgänglig för alla barn samt inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas. Arbetslaget och rektor ska verka för att det ska vara en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande med tillgång till såväl digitala som andra läroverktyg. Tillgänglighet innebär att alla har rätt till fungerande utbildning oavsett funktionsförmåga.

Bilder

Norrstrands förskola husgavel
Norrstrands förskola Klättring
Norrstrands förskola grönska
Norrstrands förskola lek
Norrstrands förskola gunga
Norrstrands förskola gården

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt på morgonen.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Gränsgatan 3
654 64 Karlstad

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-04-07

Hittade du det du sökte på sidan?