Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förskola Edsvalla

Edsvalla förskola

Edsvallas förskola ligger vid Övre bruket i Edsvalla. Här finns stora utomhusmiljöer och förskolan ligger alldeles intill skogen.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Vålberg/Edsvalla

Så arbetar vi

På Edsvallas förskola finns plats för fyra avdelningar. Vi undervisar aktivt utifrån förskolans läroplan och vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och använder bland annat tecken som stöd. Varje avdelning arbetar utifrån olika figurmål som genomsyrar den dagliga verksamheten. Hela förskolan utgår från de gemensamma värdeorden: Nyfikenhet, Glädje, Trygghet, Lärande och Samspel.

Förskolan arbetar aktivt med att utveckla stimulerande och utvecklande lärmiljöer för att ge barnen de bästa förutsättningarna. Förändringarna sker tillsammans med barnen utifrån samtal och observationer.

För oss är det viktigt att alla barn får ett bra bemötande och att vi har goda relationer med varandra. Vår vision är att skapa en förskola där man bemöter varandra med hänsyn och respekt. Vi tar tillvara den kulturella mångfalden och låter den berika verksamheten. Det är också viktigt för oss att veta vad ni som vårdnadshavare tycker och vilka behov och önskemål ni har. Tillsammans kartlägger vi dessa och låter dem ligga till grund för planeringen av verksamheten.

Vi strävar efter att verksamheten ska vara trygg, lärorik, inspirerande och fylld av glädje.

Bilder

Edsvalla förskola odling
Edsvalla förskola grönområde
Edsvalla förskola samlingsplats
Edsvalla förskola gården
Edsvalla förskola trädgård

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Axel Danielssons Väg 8
664 93 Edsvalla

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Bruket

054 - 540 33 36

Kvarnen

054 - 540 36 77

Sågen

054 - 540 33 64

Smedjan

054 - 540 33 63

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?