Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Kroppkärrs förskola byggnaden

Kroppkärrs förskola

Vår förskola ligger belägen på Södra Kroppkärr i närheten av Kroppkärrs koloniområde mitt emot kommunens växthus.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Kroppkärr

Vi är en förskola med två avdelningar en yngre och en äldre avdelning. Vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna, där både barn och pedagoger möts i olika gruppkonstellationer under dagens vistelsetid på förskolan. Det i sin tur skapar en trygghet och gör att både barn och pedagoger lär känna varandra väl.

Förskolan har en fin utemiljö som inbjuder till lek och där barnens tankar, kreativitet och idéer speglar verksamheten. Närheten till en sagolik natur med stort grönområde, skog och vatten bidrar till att vi på vår förskola är ute stora delar av dagen.

Så arbetar vi

Ett språkstimulerande arbetssätt genomsyrar hela vår verksamhet genom bland annat sång, musik och lilla bokbryggan (ett samarbete med biblioteket och Karlstads universitet). På vår förskola ges barnen möjlighet att ta del av bokprojektet "Ge en bok få en bok". Alla avdelningar använder tecken som stöd till det talade språket.

Närheten till en sagolik natur med stort grönområde, skog och vatten bidrar till att vi på vår förskola är ute stora delar av dagen. Vårt uterum kompletterar naturens möjligheter. De naturnära upplevelserna stimulerar till både rörelse och utforskande.

Vi vill ge barnen roliga och lärorika upplevelser där vi vuxna både bekräftar och utmanar barnen i fantasi och verklighet med läroplanen som grund. Undervisningen bedrivs både inomhus och utomhus.

För oss är det viktigt att alla ska känna sig trygga och bli respekterade för den man är. Goda relationer och bra bemötande är viktiga värdeord på vår förskola. Vi lär tillsammans i ett sammanhang där olikheter är en tillgång.

Bilder

Kroppkärrs förskola snurrstänger
Kroppkärrs förskola bod
Kroppkärrs förskola buskage
Kroppkärrs förskola pedagogiskt uterum
Kroppkärrs förskola ute
Kroppkärrs förskola trädgård

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Meddela oss även dagen innan barnet kommer tillbaka efter sjukdom.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Kroppkärrsallén 2
654 61 Karlstad

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Solstrålen

054 - 540 29 92

070 - 001 00 65

Sjöglimten

054 - 540 32 81

070 - 001 00 64

Sidan uppdaterad: 2024-04-06

Hittade du det du sökte på sidan?