Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Illustrerad bild. Mamma med sina två barn och barnvagn samt lärare vistas tillsammans i klassrumsmiljö

Romstads familjedaghem

Karlstads kommuns familjedaghem leds av dagbarnvårdare som arbetar i sitt eget hem med barngruppen. I dagsläget finns ett familjedaghem beläget i villaområdet Romstad.

Fakta

Typ av service

Familjedaghem

Organisationsform

Kommunal

Område

Västerstrand/Romstad

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamheter som inte är förskola eller fritidshem. Familjedaghem är en form av pedagogisk verksamhet som leds av dagbarnvårdare.

Vi erbjuder en åldersblandad, liten barngrupp mellan 1–6 år.

Matlagningen sker i respektive familjedaghem. I den flexibla verksamheten läggs stor vikt på lek och utevistelse där barnens fantasi, uppfinningsrikedom och intressen utvecklas. När möjlighet finns så träffas dagbarnvårdarna i någon av närområdets lekplatser.

På våra familjedaghem ska alla känna sig välkomna. Ett gott bemötande och goda relationer är viktigt för oss.

Vårt kvalitetsarbete

För att skapa goda villkor och god kvalitet hos familjedaghemmen sker regelbundet verksamhetsbesök av rektor.

Det sker även återkommande APT där dagbarnvårdare och rektor träffas för att diskutera organisation, innehåll och genomförande.

Vardera dagbarnvårdare planerar och genomför olika aktiviteter mestadels i hemmet och på dess utegård (eller närliggande lekpark). Även inköp görs av vardera dagbarnvårdare utifrån barnens intresse och vad verksamheten behöver i form av skapande och lärande lek. Detta gör de för att varje barn ska få de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

Likabehandlingsplan

Hos dagbarnvårdarna känner sig barnen välkomna, trygga och respekterade för den de är.

Dagbarnvårdarna har till uppgift att främja lika rättigheter och skapa en god pedagogisk miljö där flickor och pojkar kan bredda sina erfarenheter och utveckla sina förmågor och intressen oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.

Vårt förebyggande arbete lägger stor vikt vid:

  • Inskolnings- och överskolningsperioder så att barn och föräldrar känner sig trygga och välkomna.
  • Närvarande, medvetna, engagerade och observanta vuxna som är goda förebilder.
  • Att bekräfta och se alla barn.

Rektor

Sidan uppdaterad: 2024-04-07

Hittade du det du sökte på sidan?