Björkdungens förskola

Björkdungens förskola

Björkdungens förskola ligger i Väse, cirka 2 mil utanför Karlstad. Förskolan har närhet till skog, idrottshall, multiarena, fotbollsplan och bibliotek.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Väse

Förskolan består av fem avdelningar. Björkdungens två äldreavdelningar ligger i samma byggnad som Väse skola och fritidshem. De tre yngreavdelningarnas lokaler ligger bakom Granberga äldreboende.

Så arbetar vi

Björkdungens förskola arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18), Skollagen och andra gällande styrdokument. Vår barnsyn och vårt förhållningssätt är att se alla barn med respekt och hänsyn, acceptera och tillvarata varandras olikheter så alla barn har likvärdiga villkor och möjligheter att utvecklas och lyckas.

Vi pedagoger har ett inlyssnande och reflekterande förhållningssätt. Vi arbetar aktivt för ett bra samarbete på hela Björkdungen. Det pågår ständigt en utvecklingsprocess, där reflektion och diskussion är central, kring hur vi gör bra ännu bättre.

Bilder

Björkdungens förskola bakgård
Björkdungens förskola båt
Björkdungens förskola lekställning
Björkdungens förskola cyckelstig
Exteriör Björkdungens förskola

För vårdnadshavare

Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan som planerat ska du göra en frånvaroanmälan i Edlevo. Det är viktigt att du anmäler frånvaron så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Lärkan, Tärnan, Ugglan
Ringgatan 18
660 57 Väse

Duvan, Svalan
Guståsgatan 6 A
660 57 Väse

Rektor

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Lärkan

054 - 540 31 97

Tärnan

054 - 540 38 17

Ugglan

054 - 540 35 77

Duvan

054 - 540 31 67

Svalan

054 - 540 36 27

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

15 Juli 2024