Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Fyra händer som håller i en larv

Naturskolan - ett upplevelsebaserat lärande

Naturskolan är en verksamhet och resurs för alla barn, elever och pedagoger i Karlstads kommunala förskolor och skolor.

Upplevelsen skapar nyfikenheten att vilja veta mer

Karlstads Naturskola använder ett undersökande arbetssätt och idén är att "lära in ute".

Platsbaserad undervisning

Naturskolans undervisning är platsbaserad. Om målet för undervisningen är att lära om skogens träd så tar vi oss tillsammans till skogen för att utforska och upptäcka träden med flera av våra sinnen. Ska vi lära oss om livet i sötvatten så gör vi det vid vattnet. Det undersökande arbetssättet gör barn och elever delaktiga och aktiva.

Nyfikenhet och förundran

Barn och elever visar stor nyfikenhet och upptäckarglädje på våra utedagar och att få utforska och upptäcka sin omvärld gör att de behåller den nyfikenheten. De leder till att de vill lära sig mer och att få göra det i naturliga och verkliga miljöer ger ytterligare tyngd åt deras lärande.

Vi arbetar med att få våra barn, elever och pedagoger att utmana sig själva och att lyckas - det ger dem en god självkänsla och ett gott självförtroende.

Relationer till närmiljön

Vi använder barnen och elevernas närmiljö och låter dem skapa relationer till den och till det som lever i den. Det vi skapar relationer till, värnar vi om och det i sin tur gör att vi tar hand om närmiljön i den värld som vi lever i, vilket är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Komplement till den ordinarie undervisningen

Undervisningen utomhus är ett komplement till den undervisning som sker i förskolor och skolor. Tillsammans med pedagogerna inspirerar vi varandra att integrera med uteklassrummet i ordinarie undervisning. Det ger barn och elever möjlighet att lära med hela kroppen och ger dem gemensamma upplevelser.

Verksamheten är tydligt förankrad i förskolans och skolans läroplaner.

Vad erbjuder Karlstads Naturskola?

Karlstads Naturskola har olika upplägg som barn, elever och pedagoger kan ta del av.

Solbussen

Solbussen används för temadagar och tar med skolklasser i årskurs 1–9 ut till dagens utvalda plats. Solbussen har funnits sedan 1989. Solbussen är för närvarande vilande.

Solcykeln

Solcykeln riktar sig till både förskolor och grundskolor. En av Naturskolans pedagoger cyklar till förskolan/skolan och tar med sig en grupp eller klass till en närliggande plats som passar för dagens arbete. Solcykeln har funnits sedan 2015.

Sollådan

Sollådan är en materialbank som pedagoger kan låna för att själva arbeta med något tema i sin förskola eller skolas närmiljö. Till varje Sollåda finns en lärarhandledning och arbetsmaterial.

Fortbildning

För pedagoger i förskolan och grundskolan. Kontakta oss för mer information.

Sidan publicerad: 2023-03-19

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?