Så arbetar vi i förskolan

Inom förskolan arbetar vi med många olika saker. Här hittar du bland annat information utvecklingsarbeten, personuppgifter, klagomålshantering och stöd i våra system.

Barn- och ungdomsförvaltningen

barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Logotyp Gröna Tråden

Gröna Tråden

Gröna tråden är en utbildningssatsning inom miljö, klimat och hållbar utveckling för alla barn, elever och pedagoger i Karlstads kommunala förskolor och skolor.

kökspersonal i skolverksamhet

Hållbara måltider

I Karlstads kommun gör vi smarta val för att främja hållbara och hälsosamma måltider i förskolor, skolor och på våra äldreboenden. Maten som serveras ska vara bra för dig och för vår framtida planet!

Hantering av bilder och andra personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är.

Flicka som håller två färgade trekanter för ögonen

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett skolutvecklingsprogram som erbjuds Karlstads kommuns skolor, från förskolan upp till årskurs 9.

lärare pratar med två elever vid deras platser, de skrattar tillsammans

Språk- och läsutveckling

Alla barn ska ha tillgång till en god språkutveckling. I Karlstads kommun genomförs många insatser för att öka läslust, stärka barn- och elevers språkutveckling och stötta förskolan- och skolans arbete med språk- och läsutveckling.

Klagomålshantering

En positiv utveckling för våra barn och elever förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål

Förskola 15

Giftfri förskola

Det är viktigt för oss att våra barn inte riskerar att utsättas för skadliga ämnen på sin vardagliga arbetsplats – förskolan. Därför har vi sedan en längre tid tillbaka arbetat aktivt för en giftfri förskola.

Profilbild skola 47

Barn- och föräldrainflytande

Vi vill att både du och ditt barn ska ha möjlighet att påverka både arbetssätt och innehåll i våra verksamheter och att du ska få återkoppling kring hur ditt barn utvecklas.

Lathundar och användarstöd

Här hittar du information, användarstöd och lathundar kring några av av de system vi använder inom förskola och grundskola.

Film om läroplanen i förskolan

Förskolan är en skolform som styrs av en egen läroplan, Lpfö -18. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling.

I filmen kan du höra några av våra pedagoger berätta om hur de arbetar utifrån förskolans läroplan.

Taggar för sidan

Anpassad grundskola
Grundskola
Kvalitetsarbete

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

17 Juni 2024