Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kommunalt aktivitetsansvar

Är du mellan 16-20 år och varken jobbar eller studerar? Vi hjälper dig om du kanske vill börja studera igen, söka jobb eller hitta en praktikplats.

Om du vill börja studera eller komma ut på arbetsmarknaden

Oavsett om du funderar på studier nu eller om några år kan det vara bra att känna till vilka alternativ du har. Du kanske vill läsa på gymnasium, folkhögskola eller Komvux? Oavsett vad hjälper vi dig med regler, ansökan och annat som som du kanske behöver hjälp med. Vi kan också visa dig vilka alternativ som finns för att komma ut på arbetsmarknaden.

Vi kan ses över en kopp kaffe eller höras av på telefon. Välj det som passar dig bäst.

Vad gör du idag?

Ta kontakt med oss och berätta om vad du gör idag. Du kan tacka nej till de insatser vi erbjuder om du vill. Fram till året du fyller 20 gör vi uppföljningar var tredje månad.

Som ungdom inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) finns möjlighet att läsa in gymnasiebetyg för att nå en gymnasieexamen via Molkoms Folkhögskola. Det finns dock ingen platsgaranti.

Läromedel, måltider och övrig utbildningskostnad ingår till terminen innan eleven fyller 21 år. Ersättning för resor söks via kommunens e-tjänst och gäller så länge ungdomen är berättigad till studiehjälp enligt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Ungdomar som antagits direkt av folkhögskolan kan söka ersättning för kurslitteratur och skolmåltider via gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till terminen innan eleven fyller 21 år. Ersättning för skolmåltider söks via kommunens e-tjänst och ersättning för kurslitteratur sök direkt via gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen - kvitto på inköp samt litteraturlista på aktuell kurs från folkhögskolan ska bifogas. Ersättning för resor söks via kommunens e-tjänst och gäller så länge ungdomen är berättigad till studiehjälp enligt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Följande villkor ska vara uppfyllda när studierna påbörjas:

  • eleven är under 20 år
  • eleven är folkbokförd i Karlstads kommun
  • eleven saknar gymnasieexamen
  • ansvarig chef för det kommunala aktivitetsansvaret eller rektor vid elevens nuvarande gymnasieskola bedömer efter utredning och eventuella vidtagna stödåtgärder att folkhögskolan är en lämplig skolform
  • eleven studerar allmän behörighetsgivande kurs motsvarande heltidsstudier i gymnasieskolan
  • avtal om elevens studier har upprättats mellan hemkommunen och huvudmannen

Kontakta oss

Mejladress: kaa@karlstad.se

Veronica Svensson
Arbetskonsulent
054-540 14 02
070-020 84 14
veronica.svensson3@karlstad.se

Lena Kirke
Arbetskonsulent
054-540 17 64
070-001 85 97
lena.kirke@karlstad.se

Mikael Olofson
Arbetskonsulent
054-540 46 15
070-001 60 77
mikael.olofson@karlstad.se

Stefan Möller
Arbetskonsulent
054-540 13 23
070-020 83 94
stefan.moller@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida