Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever som börjar förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 i grundskolan samt årskurs 1 på gymnasiet får komma på ett hälsobesök hos skolsköterskan. I samband med hälsobesöken får både elever och vårdnadshavare svara på hälsofrågor och utifrån svaren har vi ett hälsosamtal.

Hälsosamtalet och svaren på hälsofrågorna registreras utan personuppgifter i elevhälsodatabasen ELSA.

Här kan du läsa mer om elevhälsodatabasen ELSA

För att kunna följa elevernas hälsa och utveckling flyttas vanligtvis elevhälsovårdsjournalen över till den nya skolan vid skolbyte, flytt och när när eleven byter från grundskola till gymnasieskola.

Program för hälsobesök och vaccinationer

Vi erbjuder vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Det innebär att ditt barn, och du som myndig elev, kan vaccineras mot mässling, påssjuka, röda hund, stelkramp, difteri och kikhosta och HPV.

Vid vaccination av minderåriga tar vi in samtycke från dig som vårdnadshavare innan vaccinationen.

Förskoleklass

Hälsobesök tillsammans med barn och vårdnadshavare. Under hälsosamtalet går vi igenom barnets hälsa och tidigare vaccinationer. Vi pratar också om mat, sömn, motion, trivsel och relationer. Vid besöket kontrollerar vi ditt barns längd, vikt, syn och hörsel.

Årskurs 2

Vi träffar eleverna för att mäta längd och vikt. Vi pratar också om trivseln i skolan. Vi erbjuder vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund till barn som är födda 2002 och senare.

Årskurs 4

Vi träffar eleverna för ett hälsobesök och hälsosamtal. Vi pratar om mat, sömn, motion, trivsel, relationer, pubertet och andra frågor som eleven har frågor kring. Under hälsobesöket kontrolleras längd, vikt och rygg. Vi gör också syn- och hörselkontroll vid behov. Vaccination erbjuds mot stelkramp, difteri och kikhosta till barn som är födda före 2002.

Årskurs 5

HPV- vaccin erbjuds alla barn i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination av pojkar ingår i programmet sedan augusti 2020 och det är pojkar födda 2009 och senare som omfattas av programmet. Vaccinationen består av två doser som ges inom cirka ett halvår.

Årskurs 7

Vi träffar eleverna och har ett hälsosamtal om mat, sömn, motion, trivsel, relationer, livsstil, pubertet och annat som en tonåring funderar på. I hälsobesöket ingår också längd- och viktkontroll samt ryggundersökning. Vi gör också syn- och hörselkontroll vid behov.

Årskurs 8

Vaccination erbjuds mot stelkramp, difteri och kikhosta till barn födda 2002 och senare.

Årskurs 1 i gymnasiet

Alla elever som börjar årskurs 1 på gymnasiet får komma på ett hälsobesök hos skolsköterskan. Vid hälsobesöken sker ett samtal om livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation. Kontakt med skolläkare sker vid behov.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida