Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Pedagogisk överlämning

Här finns information om pedagogisk överlämning från grundskolans årskurs nio till gymnasiet alternativt för elever från introduktionsprogrammet (IM) på gymnasieskolan.

Övergång mellan grundskolan, introduktionsprogrammet och gymnasiet

Inför övergången till gymnasiet kan det behövas förberedelser. Personal på grundskolan eller introduktionsprogrammet lämnar vid behov över pedagogisk information inför starten på gymnasiet. Ibland görs också en gemensam planering med rektor, elevhälsa, elev och vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan alltid ta kontakt med rektorn på den mottagande gymnasieskolan.

Så här hanteras överlämningen

Kommunala grundskolor i Karlstad

Kommunala grundskolor i Karlstad fyller i webb-enkät med pedagogisk överlämning senast 15 juni. Webb-länk för respektive grundskola tillhandhålls av respektive rektor. Skriftliga bedömningar, i de ämnen där elev inte fått godkänt betyg, hanteras separat.

Inlämnade pedagogiska överlämningar, via digitala webb-dokumentet, sparas i elevens ”elevakt” i det digitala elevdokumentationssystemet Prorenata. Skriftliga bedömningar, i de ämnen där eleven in fått godkänt betyg, sparas i det digitala betygsdokumentationssystemet Edlevo.

Grundskolor utanför Karlstad, fristående grundskolor samt introduktionsprogrammen i Karlstad, Forshaga, Kil, Hammarö och Grums

Grundskolor utanför Karlstad, fristående grundskolor samt introduktionsprogrammen i Karlstad, Forshaga, Kil, Hammarö och Grums skickar pedagogiska överlämningar, samt skriftliga bedömningar i de ämnen där eleven inte fått godkänt betyg, som pappersdokument till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstads kommun senast 15 juni.

Pedagogisk överlämning som pappersdokument ska lämnas i ett slutet kuvert per elev, med elevens namn och fullständiga personnummer skrivet utanpå. För elever som inte uppnått behörighet för nationellt program markeras kuvertet också med "ej behörig".

Hantering och sortering av inlämnade pedagogiska överlämningar

Inlämnade pedagogiska överlämningar sorteras- och distribueras enligt elevernas förstahandsval till gymnasiet.

Digitala pedagogiska överlämningar hanteras, av specialpedagoger, inom elevdokumentationssystemet Prorenata.

Pedagogiska överlämningar som pappersdokument, tas emot och sorteras av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstads kommun. De pedagogiska överlämningarna hämtas därefter av specialpedagog för respektive gymnasieskola.

Elever som byter program/skola

Specialpedagog, på den skola som mottagit pedagogisk överlämning enligt elevens förstahands val, ansvarar för att skicka överlämning vidare till den skola som eleven byter till. Överlämningen skickas, till ansvarig specialpedagog, antingen som mejl via Prorenata eller postalt som pappersdokument.

Sent inkomna överlämningar

Sent inkomna överlämningar, till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, skickas postalt som pappersdokument till ansvarig specialpedagog.

Överlämningar med okänd mottagare

Skickas åter till avsändare på grundskolan.

Arbetssätt då förberedelser inför övergång till gymnasiet bedöms behövas utöver skriftliga pedagogiska överlämningar:

  • Kontakt tas med rektor på mottagande gymnasieskola.
  • Rektor eller representant för elevhälsan på mottagande gymnasieskola tar kontakt med avlämnande grundskola samt vårdnadshavare för informationshämtning.
  • Rektor och elevhälsa på gymnasieskola samplanerar med elev och vårdnadshavare inför start på gymnasiet.

Kommunala gymnasieskolor i Karlstad

Se: Rutinpärm, flik 9. Dokument: ”Hanteringsrutin för specialpedagoger på gymnasiet gällande pedagogiska överlämningar”.

Fristående gymnasieskolor i Karlstad och gymnasieskolor i andra kommuner

Elever som kommer från kommunala grundskolor i Karlstads kommun: Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) skickar pedagogiska överlämningar, enligt elevens förstahandsval, till respektive fristående gymnasieskolas specialpedagog via mejl under vecka 25. Skriftliga bedömningar, i ämnen där eleven inte fått betyget godkänt, hanteras separat.

Elever som kommer från grundskolor i kommuner utanför Karlstad, fristående grundskolor samt introduktionsprogrammen i Karlstad, Forshaga, Kil, Hammarö och Grums: Skriftliga pedagogiska överlämningar, samt bedömningar i de ämnen som elever inte fått godkänt betyg i, hämtas av respektive fristående gymnasieskolas specialpedagog, på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen från måndag vecka 25.

Elever som byter program/skola

Specialpedagog, på den skola som mottagit pedagogisk överlämning enligt elevens förstahands val, ansvarar för att skicka överlämning vidare till den skola som eleven byter till. Överlämningen skickas, till ansvarig specialpedagog, antingen som mejl via Prorenata eller postalt som pappersdokument.

Sent inkomna överlämningar

Sent inkomna överlämningar, till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, skickas postalt som pappersdokument till ansvarig specialpedagog.

Överlämningar med okänd mottagare

Skickas åter till avsändare på grundskolan.

Arbetssätt då förberedelser inför övergång till gymnasiet bedöms behövas utöver skriftliga pedagogiska överlämningar:

  • Kontakt tas med rektor på mottagande gymnasieskola.
  • Rektor eller representant för elevhälsan på mottagande gymnasieskola tar kontakt med avlämnande grundskola samt vårdnadshavare för informationshämtning.
  • Rektor och elevhälsa på gymnasieskola samplanerar med elev och vårdnadshavare inför start på gymnasiet.

Blankett för digital överlämning

Kommunala grundskolor i Karlstad fyller i webb-enkät med pedagogisk överlämning senast 15 juni. Webb-länk för respektive grundskola tillhandhålls av respektive rektor.

Blanketter för överlämning via pappersdokument

Skicka dokumenten senast den 15 juni

Blanketten och de bifogade bedömningarna skickas till Elevantagningen senast den 15 juni.

Här hittar du kontaktuppgifter till Elevantagningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-04-10

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida