Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Pedagogisk överlämning

Här hittar du som jobbar på grundskolan information om pedagogisk överlämning från grundskolans årskurs nio eller introduktionsprogram till gymnasieskola.

Så hanteras överlämningen

Vid en pedagogisk överlämning ska grundskolan eller introduktionsprogrammet fylla i en blankett och bifoga skriftliga bedömningar i de ämnen som eleven fått underkänt i.

Uppgifterna ska lämnas i ett slutet kuvert med elevens namn och personnummer skrivet utanpå kuvertet. Kuvertet markeras med "ej behörig" för elever som inte uppnått behörighet till ett nationellt program. Använd blanketten här nedanför för att göra en pedagogisk överlämning.

Skicka dokumenten senast den 15 juni

Blanketten och de bifogade bedömningarna skickas till Elevantagningen senast den 15 juni.

Här hittar du kontaktuppgifter till Elevantagningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergång mellan grundskolan och gymnasiet

Ibland kan det behövas förberedelser inför övergången till gymnasiet. Rektor och elevhälsan på grundskolan planerar då tillsammans med elev och vårdnadshavare inför skolstarten på gymnasiet. Du kan som vårdnadshavare alltid ta kontakt med rektorn på den mottagande gymnasieskolan.

Mer information

Läs mer om hur vi hanterar den pedagogiska överlämningen i dokumentet här nedanför.

Sidan uppdaterad: 2023-05-27

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida