Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elever från karosseri arbetar i verkstad

Yrkesväg

Yrkesväg är ett hållbarhetsprojekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet.

Elev i kockkläder står framför spisen med en gryta och häller i grädde.

Målgruppsanpassade insatser

I Yrkesväg utvecklas målgruppsanpassade utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen utifrån en beprövad modell. Modellen består av tre utbildningsspår där språkundervisning kombineras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser.

I Karlstads kommun genomförs utbildningsinsatser i modellens alla tre spår. Nedan kan du läsa mer om utbildningsmodellen och de olika insatserna.

Utbildningsmodellen

Utbildningsspår 1 är det första steget i projektet Yrkesväg. Hit kommer eleverna efter sina förberedande sfi-studier. Utbildningsspår 1 består av utbildningen Praktisk sfi.

Praktisk sfi

Praktisk sfi är en utbildning som kombinerar studier i skolan med språkträning på en arbetsplats – en så kallad språkträningsplats. På språkträningsplatsen får eleverna möjlighet att träna på det svenska språket i en miljö utanför klassrummet. De får samtidigt erfarenhet av hur en svensk arbetsplats kan se ut och fungera. Resterande undervisningstid i skolan har en tydlig koppling till elevernas upplevelser på språkträningsplatsen.

Praktisk sfi genomförs i två olika studievägar som är anpassade efter elevernas skolbakgrund. Studieväg 1 är till för elever med ingen eller väldigt kort skolbakgrund som behöver lära sig att läsa och skriva. Studieväg 2 riktar sig till elever med 3-9 års skolbakgrund som kan läsa och skriva på sitt modersmål. Beroende på studieväg är utbildningen olika lång.

Elever berättar

”Språkträningen har gett mig hopp om framtiden”.

”När vi får jobba med händerna lär vi oss bättre”.

”Språkträningen gav mig jobb, jag är lycklig och stolt”.

Utbildningsspår 2 består av Bransch-sfi och Sfi-jobbet. Båda utbildningsinsatserna kan vara en fortsättning på Praktisk sfi från utbildningsspår 1.

Bransch-sfi

Bransch-sfi är en utbildning i nära kontakt med den svenska arbetsmarknaden. Utbildningens innehåll baseras på studiebesök som genomförs kopplat till olika branscher. Utbildningen tar tillvara på elevernas tidigare erfarenheter om olika yrken och branscher, samtidigt som den ger eleverna en förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Under utbildningen får eleverna också arbeta aktivt tillsammans med studie- och yrkesvägledare för att komma fram till vad de vill arbeta med. Enligt forskning och beprövad erfarenhet kan ett sådant arbetssätt främja både elevernas motivation och språkutveckling.

Sfi-jobbet

Sfi-jobbet är en utbildningsinsats där elever som tar emot försörjningsstöd kan få en arbetsmarknadsanställning i form av ett introduktionsjobb. Här får deltagaren möjlighet att prova på ett arbete med lön. Upplägget liknar det för Praktisk sfi där praktiskt arbete kombineras med studier i skolan. Insatsen är sex månader lång.

Insatsen är ett samarbete med Jobbcenter som tillhör Karlstads kommuns arbetsmarknads- och socialförvaltning. Jobbcenter ansvarar för arbetsmarknadskunskapen och arbetsplatsbesöken.

Elever berättar

”Vi blev så väl mottagna på studiebesöket”.

”Vi elever kände oss viktiga när cheferna tog sig tid att träffa oss”.

”Jag blev förvånad över att det fanns så många hotellrum och hur många som jobbar här”.

Utbildningsspår 3 är det sista steget i utbildningsmodellen för projektet Yrkesväg. Här läser eleverna en kombinationsutbildning.

Kombinationsutbildning

En kombinationsutbildning är en integrerad språk- och yrkesutbildning på gymnasienivå. Eleverna har en yrkeslärare och en andraspråkslärare som kombinerar yrkeskunskap och språkutveckling i integrerade lektioner. Utbildningarna organiseras på olika sätt beroende på yrkesinriktning men utgångspunkten är alltid det praktiska arbetet. Studierna i skolan genomförs utifrån innehåll i kursplaner och elevernas erfarenheter från praktiken (APL).

Exempel på kombinationsutbildningar är betongarbetare, bussförare, kock, trätekniker, undersköterska och yrkesförare. Utbudet varierar beroende på arbetsmarknadens behov och praktiska förutsättningar som lokaler, yrkeslärare och praktikplatser.

Målet är att eleverna ska vara anställningsbara vid utbildningens slut.

Elever berättar

”Jag blev stolt när jag hörde min dotter säga ’min mamma jobbar’ till sin kompis”.

”Jag har aldrig haft ett arbete förut men nu ser jag att jag kan arbeta”.

”Nu vet jag vad jag vill jobba med och vilken utbildning som krävs, jag har ett mål”.

Du kan bidra!

En språkträningsplats, en praktikplats eller ett studiebesök är ett stort steg för de Karlstadsbor som lär sig svenska. Kan din arbetsplats vara värd för ett studiebesök? Eller är en lärling precis vad din verksamhet behöver? Ta kontakt med oss – tillsammans skapar vi förutsättningar för fler att komma ut i sysselsättning och egenförsörjning.

Elever från karosseri arbetar i verkstad

Nyheter

Prenumerera

Vill du få uppdateringar från Yrkesväg direkt till din inkorg? Prenumerera på nyheterna från projektet genom att ange din mejladress.

Andra delprojekt

Karlstads kommun är en av 19 projektpartners till Yrkesväg. Vill du veta vad som händer i de andra delprojekten? Läs fler nyheter på Yrkesvägs webbplats.

Se filmen om Praktisk sfi

Praktisk sfi är en utbildning inom Yrkesväg som kombinerar studier i skolan med språkträning på en arbetsplats – en så kallad språkträningsplats. I filmen får du träffa elever och deras handledare och veta mer om hur utbildningen går till.

Kontakt

Madeleine Bäckström

Delprojektägare Yrkesväg

Sara Johansson

Delprojektledare Yrkesväg

Projektägare och finansiering

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg. Projektet pågår från november 2022 till och med juni 2026 och genomförs tillsammans med ett 20-tal partners, där Karlstads kommun ingår.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Yrkesvägs logotyp
Europeiska unionens logotyp

Sidan uppdaterad: 2024-03-07

Hittade du det du sökte på sidan?