Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Yrkesväg

Yrkesväg är ett projekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

Logotyp för yrkesväg

I Yrkesväg utvecklas målgruppsanpassade utbildningsinsatser inom vuxenutbildning utifrån en beprövad modell som består av tre utbildningsspår där språkundervisning integreras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser.


Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs tillsammans med ett 20-tal partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden och pågår från november 2022 till och med juni 2026.

EU logotyp - Medfinansieras av Europeiska unionen

Vill du veta mer?

På Yrkesvägs webbplats kan du läsa mer om projektet. Här kan du även se en film om projektets bakgrund och de goda resultat som Yrkesväg bygger vidare på.

Kontakt

E-post: yrkesvag@karlstad.se

Madeleine Bäckström

Rektor

Delprojektägare Yrkesväg

Sara Johansson

Verksamhetsutvecklare

Delprojektledare Yrkesväg

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida