Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
En person står framför en vägghängd karta och ler.

Bransch-sfi bygger broar mellan elev och arbetsmarknad

I ett av Yrkesvägs utbildningsspår pågår Bransch-sfi, en utbildningsinsats där eleverna får utforska olika branscher inom det svenska näringslivet. Möt Ann-Sofie Jönsson som är en av utbildningens lärare.

– Eleverna uppskattar verkligen att få komma ut och se olika arbetsplatser. Här får de upptäcka branscher som de tidigare kanske inte kände till.

Ann-Sofie Jönsson jobbar som sfi-lärare på Komvux Karlstad. Tillsammans med två andra lärare startade hon i augusti förra året upp Bransch-sfi.

– Utbildningen bygger på studiebesök som genomförs under en femveckorsperiod kopplat till olika branscher. Fokus ligger på arbetsmarknadskunskap och vad som är viktigt för att få ett jobb, säger Ann-Sofie.

Ger tillfälle att knyta kontakter

Bransch-sfi ger de deltagande eleverna goda möjligheter att bredda sina nätverk. Ann-Sofie berättar om tidigare elever som tagit steget mot en anställning efter ett studiebesök.

– En av utbildningens elever fick ett erbjudande om en praktikplats på ett äldreboende. En annan elev som läst Bransch-sfi studerar nu en kombinationsutbildning och går snart ut i jobb på ett av Karlstads hotell.

Mer än bara svenskundervisning

Undervisningen på Bransch-sfi handlar inte bara om att lära sig svenska, språkkunskaperna ska också leda till något mer.

– Tidigare sfi-undervisning innehöll fritidsrelaterade ämnen så som mat, resor och kläder. Nu är egenförsörjning målet och då behöver eleverna lära sig andra saker. På Bransch-sfi jobbar vi med en plan för elevens väg till arbete. Vad vill eleven? Vad passar eleven? Hur ser vägen dit ut?

Ett steg mot självständighet

Ann-Sofie är stolt över elevernas utveckling. Tack vare Bransch-sfi pratar eleverna nu om arbete och arbetsliv i en helt annan utsträckning än tidigare.

– Nu vill eleverna bli självständiga på alla plan – inte bara språkligt utan också ekonomiskt. Tidigare var självständighet framför allt kopplat till att klara sig utan en tolk, idag vill eleverna få en anställning och nå egenförsörjning. Det bidrar också till en bättre integration!

Sidan publicerad: 2024-05-06

Hittade du det du sökte på sidan?