Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sex personer framför en rollup med Yrkesvägs logotyp på.

Stockholm på besök: utbyte genererar utveckling

Ett av målen med Yrkesväg är att sprida utbildningsmodellen till kommuner utanför projektet. Komvux Karlstad välkomnade därför Vuxenutbildningen i Stockholm för att berätta om projektets insatser och utbyta erfarenheter.

Nya utbildningsinsatser – nya vägar till egenförsörjning

Yrkesväg rymmer både beprövade utbildningsformer, som kombinationsutbildningar, och helt nya insatser, som Praktisk sfi, Sfi-jobbet och Bransch-sfi. Utveckling av det som tidigare var en ganska likformig sfi-utbildning behövs.

– Inom Komvux Karlstad har vi en stor variation bland elever kopplat till utbildningsbakgrund, språknivå och intresse. Det gör att vi behöver vara en flexibel utbildningsanordnare som kan möta både eleverna och det kompetensförsörjningsbehov som finns i vår kommun, säger Madeleine Bäckström, rektor för sfi på Komvux Karlstad.

Stockholm på besök

Under två dagar i maj var verksamhetsutvecklare, strateger och en rektor från Vuxenutbildningen i Stockholm på besök för att få veta mer om hur man arbetar i Karlstad.

– Under många år har Stockholm legat i framkant när det gäller utveckling av sfi, så självklart känns det roligt att de nu vill komma till oss för att få inspiration. Det kan vi tacka Yrkesväg för, men också alla lärare som ställt om och tagit till sig de nya utbildningsinsatserna, säger Sara Johansson, projektledare för Yrkesväg.

Utbyte genererar utveckling

Intresset från Stockholm är störst när det gäller Praktisk sfi och Bransch-sfi. De vill, liksom Karlstad, utveckla sfi med en tydligare riktning mot att deltagarna ska nå egenförsörjning.

– Det är när vi kan ta inspiration av varandra och prova nya arbetssätt i respektive verksamhet som vi får en god effekt av utbyten kommuner emellan. Om ett år åker vi till Stockholm för att se vad de gjort av intrycken från Karlstad. Då kommer vi med all säkerhet plocka med oss nya tankar och idéer tillbaka hem, avslutar Sara Johansson.

Om Yrkesväg

Yrkesväg är ett hållbarhetsprojekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg. Projektet pågår från november 2022 till och med juni 2026. Yrkesväg medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Sidan publicerad: 2024-05-23

Hittade du det du sökte på sidan?