Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Två personer står på en scen och pratar.

Fortbildningspass om inkluderande och språkstödjande arbetssätt

Samverkan mellan verksamheter som möter utrikesfödda är en central del av projektet Yrkesväg. Komvux Karlstad besökte därför IFA:s konferens (avdelningen för integration, försörjning och arbete) för att hålla i ett fortbildningspass om inkluderande och språkstödjande arbetssätt.

IFA:s avdelningskonferens besöktes av Sara Johansson och Maria Skoglund, verksamhetsutvecklare och handledare på Komvux Karlstad. Tillsammans presenterade de information, höll i diskussioner och gav tips. Under passet samtalade deltagarna kring följande ämnen:

  • ”Vad innebär det att kunna ett språk?”.
  • ”Flerspråkighet som resurs”.
  • ”Förmedla information och inte bädda in budskap”.
  • ”Varför säger man att man förstår när man inte gör det?”.
  • ”Varför gör man inte det man har kommit överens om?”.

Diskussioner som verktyg för utveckling

En av konferensens deltagare tyckte att formatet med diskussioner var ett bra sätt att komma vidare i tanken.

– Det är när vi delar våra erfarenheter och utmaningar som vi kan utvecklas tillsammans. Jag har till exempel inte tänkt på att mina klienter kan ha olika språknivå även på sitt modersmål. Det har jag och en kollega nu bestämt att vi ska ta fram rutiner för att ta reda på, berättar deltagaren.

Flerspråkighet som resurs

I Yrkesvägs arbete i att stegförflytta individer mot egenförsörjning är det viktigt att ta vara på individens alla resurser. Flerspråkighet är ett resursperspektiv där fler språk än svenska kan vara en bra väg till förståelse.

– Eftersom jag själv bara kan svenska har jag haft svårt att se nyttan av att en deltagare kan andra språk. Nu förstår jag varför! Jag kommer att testa olika arbetssätt för att låta deltagarnas flerspråkighet bli en tillgång för både dem själva och för mig, säger en annan deltagare.

”Vad vill du testa?”

I slutet av passet fick deltagarna svara på frågan ”Vad vill du testa i ett möte med en klient eller deltagare?”. Här är några av svaren som delades:

  • ”Att prata så att jag uppfattas som rak, tydlig och vänlig”.
  • ”Att använda resurser som deltagaren har, både språkligt och arbetsmässigt”.
  • ”Att par får prata ihop sig om det jag har pratat om på sitt språk och sedan återberätta på svenska för mig”.
  • ”Att klienten spelar in det som jag och tolken säger för att kunna lyssna igen om man inte riktigt förstått”.
  • ”Att utforska mer kring om personen själv förstår genom att be hen berätta vad vi pratat om”.

Om Yrkesväg

Yrkesväg är ett hållbarhetsprojekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg. Projektet pågår från november 2022 till och med juni 2026. Yrkesväg medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Sidan publicerad: 2024-05-16

Sidan uppdaterad: 2024-05-20

Hittade du det du sökte på sidan?