Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Elev på Kulturskolan

Här har vi samlat saker som är bra att veta för dig som är, eller ska bli, elev hos oss.

Undervisning

Som undervisningstillfälle räknas förutom schemalagda lektioner även extra repetitionstillfällen, konserter, föreställningar, tillfällen med fjärr- och/eller distansundervisning, digitala framträdanden, filminspelning för webben, konsertbesök eller liknande.

Lektionslängd

Lektionslängden varierar för olika kurser beroende på om lektionen är enskild eller i grupp. Gruppstorlek och fördjupning kan också påverka lektionslängden. Lektionslängd framgår i kurskatalogen.

Avgiften per kurs och termin är detsamma oavsett lektionslängd.

Terminstider

Vi följer i stort grundskolans och gymnasiets läsårstider.

Var bedrivs undervisningen?

Undervisningen bedrivs på Kulturskolan Klaraborg, Klaraborgs Herrgård, Gröna Villan och ute på kommunens skolor.

Undervisningen sker på dag-, eftermiddag- och kvällstid.

Study Along

Kulturskolan använder StudyAlong som är ett verksamhetssystem för musik- och kulturskolor. Study Along består av:

  • En kurskatalog där du kan boka kurser online.
  • Digitala klassrum, så kallade iRum, där våra lärare kommunicerar med sina elever och deras vårdnadshavare.
  • Ett förälder-/målsmanskonto där du bokar och betalar dina barns kurser och eventuell instrumenthyra.

StudyAlong används även för att dela noter, texter, musik och filmer mellan lärare och elever samt för fjärr- och distansundervisning.

Hur fungerar iRummen?

De digitala klassrummen - iRummen - i StudyAlong är gruppchattar där berörda elever, vårdnadshavare och lärare för gemensam dialog kring främst undervisning. Dialogen kan bestå av videochattar, bilder, filmer och digitala lektioner.

  • Den dialog som förs i ett digitalt klassrum är att jämställa med dialogen i ett fysiskt undervisningsrum där samtliga deltagare i rummet tar del av dialogen.
  • Du som vårdnadshavare eller elev kan när som helst radera dina inlägg eller höra av dig till oss om du behöver hjälp med att radera dina inlägg i iRummen.

OBS: Samtliga inlägg/bilder/filmer som postas i respektive iRum går automatiskt ut som notiser till samtliga deltagare som tar del av dialogen. Notiser skickas ut via mejl och syns på StudyAlong, ”Mina sidor”.

Appen StudyAlong

Både vårdnadshavare och elever kan logga in på sina konton via appen StudyAlong.

  • Vårdnadshavare kan se alla sina kurser (schema), lämna frånvaro och kommunicera i iRummen.
  • Elev kan se sina kurser (schema) och kommunicera.

Du kan ladda ner appen ”StudyAlong” via Google Play eller App Store.

Närvaro och frånvaro

Vi närvarorapporterar alla elever i StudyAlong.

Frånvaroanmälan

Du lämnar frånvaroanmälan i StudyAlong eller via StudyAlongs app. Vid oanmäld frånvaro får du som vårdnadshavare ett SMS.

Inställda lektioner

Vid inställda lektioner meddelas eleverna och/eller vårdnadshavare via StudyAlong, sms och/eller e-post. Det är därför viktigt att alla elever och vårdnadshavare har fyllt i aktuella kontaktuppgifter på ”Min sida” i StudyAlong.

Du får ingen kompensation med ny lektion vid lärarens enstaka frånvaro. Vid längre frånvaro ordnas vikarie.

Samtycke till publicering av bild, film, ljud och namn

Kulturskolan Karlstad vill gärna visa upp vad som händer inom verksamheten genom till exempel bilder och filmer på karlstad.se, i sociala medier och i trycksaker. För att kunna göra det behövs ditt samtycke.

Samtycket lämnas när eleven registreras. Du kan när som helst ändra eller återta ett samtycke via ditt konto i StudyAlong.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Har du fler frågor?

Hör gärna av dig till vår expedition om du har frågor eller funderingar.

  • Kontakta kulturskolechefen om ditt barn har särskilda behov som vi behöver ta hänsyn till. Det kan gälla sjukdom, funktionsnedsättning, allergi eller liknande.
  • Kontakta din lärare om du har frågor om din lektionstid.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida