Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Pedagog som läser för barn ur en bok

För vårdnadshavare

Läsårstider och lov i grundskolan

Skolstart, skolavslutning, lov och studiedagar i Karlstads kommunala grundskolor. Här finns också information om hur du ansöker om ledighet för ditt barn.

Läsårstider och lov i gymnasiet

Här hittar du information om läsårstider, lov och studiedagar för Karlstads kommunala gymnasieskolor. Du kan också ta reda på hur du ansöker om ledighet när det inte är lov och läsa om lovskolan och sommarskolan.

Måltider i förskola och grundskola

God och näringsrik mat är en förutsättning för att orka med dagen och kunna prestera bra i skolan. Maten är kostnadsfri för alla barn och elever på våra skolor och förskolor.

E-tjänster

Aktuella e-tjänster