Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hitta utbildning

Här hittar du alla yrkesinriktade utbildningar som erbjuds av Värmlands kommuner.

Filtrera

Urvalet visar 0 träffar

Din sökning matchade inte någon sida

Utbildningsformer

En yrkesutbildning består av både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på en arbetsplats, där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Det ingår även praktiskt lärande i undervisningen men minst 15% är ute på en arbetsplats.

En lärlingsutbildning fokuserar mestadels på arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på en arbetsplats, där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Det ingår även vissa praktiskt och teoretiska moment på plats i skolan men minst 70% av utbildningen är ute på en arbetsplats.

Din lärare följer regelbundet upp hur du utvecklar dina kunskaper och säkerställer att de följer utbildningens mål. Målet med utbildningen är att du får den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar

En kombinationsutbildning integrerar yrkeskurser och studier i svenska som andraspråk på sfi- eller grundläggande nivå. Utbildningen kombinerar yrkeskurser med olika typer av stöd och språknivåer.

Målet med utbildningen blir tydligare och vägen till arbete kan bli kortare.