Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Utbildningsformer

Det finns flera olika sätt att studera för dig som vuxen. Här kan du läsa mer om de olika utbildningsformerna.

Yrkesutbildning

En yrkesutbildning består av både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på en arbetsplats där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Det ingår även praktiskt lärande i undervisningen men minst 15% är ute på en arbetsplats.

Under din APL får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet under din praktik anpassas till din individuella utbildningsplan och arbetsplatsens inriktning samt behovet av kompetens.

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning består av minst 70% arbetsförlagt arbete (APL) på en arbetsplats. Där lär du dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. I utbildningen ingår även vissa moment på plats i skolan. Din lärare följer regelbundet upp din utveckling och säkerställer att dina kunskaper följer utbildningens mål. Målet med utbildningen är att du får den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar.

Kombinationsutbildning

En kombinationsutbildning kombinerar en yrkesutbildning på gymnasienivå med studier i svenska. Du har en språklärare och en yrkeslärare som jobbar tillsammans. Du får goda förutsättningar att lära dig yrket och förbättra dina språkkunskaper. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du tränar yrkesmoment och svenska språket på en arbetsplats.

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning ger stöd och stimulans till lärande. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att lättare få jobb och kunna vara aktiv i samhället. Utbildningen är bra för din personliga utveckling.

Utbildningen är till för dig som

  • är 20 år eller äldre
  • har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada
  • vill få kunskap och kompetens anpassade efter dina egna behov.

Sidan uppdaterad: 2024-02-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida