Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Felparkeringsavgift

Om du som trafikant bryter mot någon av de parkeringsregler som finns gällande kvartersmark eller gatumark kan du få en felparkeringsavgift utfärdad. Storleken på avgiften beror på typen av överträdelse.

Kvartersmark

Om du har parkerat på kvartersmark och av någon anledning fått en kontrollavgift och har något att invända mot den då är det parkeringsövervakaren som du ska vända dig till. Du hittar uppgifter om parkeringsövervakaren på den gula remsan du har fått på bilen.

Gatumark

Om du har parkerat på gatumark och av någon anledning fått en felparkeringsavgift och har något att invända mot den då är det polisen som du ska vända dig till. Du hittar uppgifter om det här på den gula remsan du har fått på bilen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida