Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Felparkeringsavgift

Om du som trafikant bryter mot någon av de parkeringsregler som finns gällande gatumark kan du få en felparkeringsavgift utfärdad. Storleken på avgiften beror på typen av överträdelse.

För Karlstads del har fullmäktige beslutat att felparkeringsavgifter ska delas in i tre nivåer:

  • För de grövsta överträdelserna utfärdas en felparkeringsavgift på 1000 kronor. Som grov förseelse räknas till exempel att parkera inom 10 meter från korsning, parkera på busshållplats eller på handikapparkeringsplats.
  • De lindrigaste förseelserna kostar 400 kronor. Som lindrig förseelse räknas till exempel att parkera på avgiftsplatsbelagd parkeringsplats utan att betala.
  • Övriga överträdelser kostar 600 kronor. Denna avgift tas ut om du till exempel parkerar på en gata där parkeringsförbud råder.

Trafikfarliga parkeringar

Ifall du ser en bil som står parkerat på ett trafikfarligt sätt så kan du höra av dig till oss via vårt Kontaktcenter, 054-540 00 00. När trafikvärdarna inte jobbar så är det polisen som ansvarar för trafiksäkerheten. Om inte Kontaktcenter är öppet och du ser en bil som står parkerat på ett trafikfarligt sätt, och ärendet är akut, så kan du vända dig till polisen på 114 14.

Övervakning

Inom Karlstads kommun sker kontrollen av hur vi parkerar våra fordon på gatumark med egen personal från trafikservice. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att kontrollera hur vi parkerar våra fordon och att vi betalar de parkeringsavgifter som finns. Trafikservice är även rådgivande i övriga trafik- och parkeringsfrågor.

Bestrida parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning på gatumark kan du bestrida den eller begära rättelse. Det gör du via polismyndigheten.

Sidan publicerad: 2023-04-18

Sidan uppdaterad: 2023-04-19

Hittade du rätt information på sidan?