Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Parkera rätt

Här presenterar vi exempel på typiska parkeringsmisstag. Förhoppningsvis får du en del tips som gör att du kan undvika att parkera fel. För närmare beskrivning och exakta formuleringar av generella parkeringsregler hänvisar vi till gällande lagstiftning.

T-kors

I ett T-kors (trevägskorsning) gäller samma regler som i en vanlig vägkorsning, det vill säga förbud att stanna eller parkera inom 10 meter från korsningen. Tänk på att förbud att stanna och parkera även gäller på den sida som saknar anslutning.

Gångbana

Här finns ofta två typer av fel som ofta begås. Det första är att man på smala gator parkerar med ett hjulpar uppe på gångbanan för att underlätta framkomligheten för biltrafiken. Det andra är att man tror att det är okej att parkera på gångbana till exempel i samband med flyttning till och från bostaden. Observera att inget av detta är tillåtet. Däremot kan man söka dispens från gällande parkeringsregler i samband med exempelvis en flytt. Kontakta gärna kommunens kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 för mer information.

Lastplats

På en lastplats får man endast stanna för att lasta eller lossa stora eller skrymmande föremål. Du får alltså inte stanna för att handla en lunch eller en tidning.

På- och avstigningsplats

En på- eller avstigning sker direkt. Du får alltså inte stanna för att vänta på någon.

Parkeringsförbudszon

När man kör i en zon med parkeringsförbud gäller förbudet i hela området tills det kommer en slutskylt. Eftersom skylten sitter där zonen börjar, är det lätt hänt att man glömt bort förbudet när man väl är inne i området. Det är också lätt hänt att man helt missar skylten. Tänk på att i Karlstad så är hela Tingvallastaden reglerad som parkeringsförbudszon.

Avståndsbedömning

Det är många som tycker att det är svårt att bedöma avstånd till exempelvis vägkorsningar, övergångsställen med mera. Tänk på att du inte får stanna eller parkera närmare än 10 meter från korsning eller före övergångsställe samt 20 meter före och 5 meter efter en busshållplats.

Avgiftssträcka

I områden där biljett gäller händer det ibland att folk köper sin biljett, men sedan glömmer att kontrollera avstånd till övergångsställe eller vägkorsning. Trafikreglerna gäller alltid, oavsett om du har parkeringsbiljett eller inte.

Park/plantering

Ett vanligt misstag är att många parkerar sitt fordon eller del av fordonet i terräng. Tänk på att der är förbjudet att stanna och parkera i terräng. Med terräng menas allt som inte är väg. Det innebär att du inte får parkera ditt fordon längs med en gata där en del av fordonet står utanför den yta som är avsedd för motorfordon.

Parkeringsförbud och stannandeförbud

Många tycks tro att det är tillåtet att stanna och göra kortare ärenden, till exempel för bankomatuttag, men det är det inte. Vid stannandeförbud får man inte stanna alls och vid parkeringsförbud får man bara stanna för av- och påstigning eller för att lasta och lossa gods.

Städdagar

På ett antal gator i Karlstad gäller så kallad städdag, vilket inträffar jämn vecka under en särskild veckodag under två timmar. Vilken tidpunkt och veckodag som städförbud gäller beror på gata och stadsdel. Det vanligaste felet är att människor glömmer bort vilket datum som parkeringsförbud gäller en gata skall städas. Kontrollera när städdag gäller och om du bor på en sådan gata försök hitta ett sätt att komma ihåg när parkeringsförbud gäller.

Okunskap

Det kanske allra vanligaste felet är att man inte vet vilka regler som gäller. Antingen har reglerna fallit i glömska eller så har det kommit nya regler som man inte tagit reda på. Som trafikant har du alltid ansvar att veta vilka trafikregler som gäller. Om du vill uppdatera dina kunskaper så är en bra början att gå in på Transportstyrelsens webbplats.

Sidan publicerad: 2023-02-10

Sidan uppdaterad: 2023-04-20

Hittade du rätt information på sidan?