Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så planerar vi framtidens trafik

Bilen är en viktig del i dagens transportsystem och kommer att vara så under överskådlig tid, men biltrafiken måste vara i balans med omgivningen.

Balans i trafiken

När vi planerar för nya bostadsområden, infrastruktur, skolor och förskolor så är det just den balansen vi är ute efter. Bilen får ta plats i vår kommun men det är en avvägning mellan olika intressen. Eftersom den plats som bilen tar upp är ytor som skulle kunna användas till annat.

Använda mark effektivt

Vi vill använda vår mark på ett så smart och effektivt sätt som möjligt eftersom stadens ytor ska användas till mycket. Vissa tidpunkter kanske våra vägar eller parkeringsytor behöver vara jättestora för att alla bilar ska få plats. Men stora delar av dagen så kanske de skulle stå tomma. Det handlar om att hitta en balans i hur stor plats bilen får ta i vår kommun.

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}