Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hållbara transporter

Hållbart resande i ett växande Värmland var ett treårigt projekt som arbetade för ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan i regionen. Projektet ägdes av Karlstads kommun och drevs i samverkan med Värmlandstrafik. Nio av länets kommuner deltog samt ett antal företag och organisationer.

Projektet bedrevs i tre delprojekt

  • Hållbara handelsresor
  • Hållbara arbetsresor
  • Hållbar samhällsplanering


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida