Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gå eller cykla

Karlstad är en platt och cykelvänlig stad där det mesta ligger mindre än fem kilometer från Stora torget. Det finns ett stort nät av cykelvägar som binder ihop stadens stadsdelar både med centrum och med varandra.

Totalt finns det omkring 25 mil cykelvägar i hela kommunen. Eftersom Karlstad är beläget i ett älvdelta med mycket vatten så ligger flera av våra cykelvägar naturskönt längs Klarälvens förgreningar.

Att cykla är ett utmärkt sätt att ta sig runt i stan, för den som bor i eller besöker Karlstad. Cykel är ett hållbart transportmedel. När en större andel resor görs med cykel främjas både miljön, klimatet och folkhälsan. Det bidrar dessutom till ett Karlstad med mindre trängsel, mindre trafikbuller och bättre luftkvalitet.

Vi vill att cyklandet ska öka i Karlstad. Vi arbetar hela tiden med att det ska bli ännu bättre, säkrare och smidigare att ta sig fram på cykel – oavsett årstid!

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida