Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Parkerade bilar

Ta bilen

Biltrafiken i Karlstad ökar ständigt och bidrar till både luftföroreningar och trängsel. En stad med minskad biltrafik blir trevligare att besöka, bo i och arbeta i. Minskad biltrafik innebär att fler ytor kan användas till grönområden och till att promenera och cykla på. Därför arbetar staden för att få fler att välja alternativa sätt att resa när så är möjligt. Har du behov av att åka bil kan du samåka eller välja en miljöanpassad bil för att minska miljöpåverkan.