Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Framkomlighet när det byggs

I en växande kommun är det oundvikligt att olika typer av bygg- och anläggningsarbeten påverkar framkomligheten. Men det ska ändå gå att ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt. I den här filmen beskriver vi hur kommunen prioriterar framkomligheten för olika trafikslag och vilka grundläggande trafikföringsprinciper vi utgår från. Dessa är viktiga att känna till vid planering av byggarbeten, avstängningar eller omledningar av gång- och cykelvägar, bilvägar eller vid torg och i parker.

Kärninnehåll

Sidan uppdaterad: 2024-04-24

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida