Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fler korta resor

Om vi gör det enklare att cykla, gå eller åka buss så kan vi förhoppningsvis minska antalet korta bilresor. Vilket gör att det blir mer utrymme på våra vägar för de som verkligen behöver ta bilen.

En tredjedel av alla korta resor i Karlstad, upp till tre kilometer, görs med bil. Och mer än hälften av alla resor på tre till fem kilometer är också med bil.

Drygt 60 000 Karlstadsbor bor inom fem kilometer från Stora torget och dem vill vi ge goda förutsättningar för att gå, cykla eller ta bussen. På kartan här bredvid kan du se hur långt du tar dig på cykel eller elcykel om du cyklar i 10, 20 eller 30 minuter. Ganska långt, eller hur?

Störst går först – gräddfil till bussen

Vi planerar trafiken utifrån principen "bussen går före" för att göra bussen konkurrenskraftig i förhållande till bilen. Undersökningar visar att många redan idag väljer att åka buss in till Karlstads centrum, men det kan bli fler. Tid är en viktig faktor för många och då behöver kollektivtrafiken få genare sträckning och företräde i korsningar. Ett exempel på det är Karlstadsstråket som fått en gräddfil från Rud till Stora Torget. Ambitionen är att snabbusslinjen ska byggas ut efter hand så att den så småningom sträcker sig från universitetet i öster till Bergvik i väster. Just nu i coronatider är bussen inte alltid det bästa alternativet för vår hälsa, men rent generellt är bussen en vinnare och ett bra alternativ för planetens hälsa.

Visste du att...

du cyklar från Inre hamn till Löfbergs Arena på omkring 20 minuter. På kartan kan du se hur långt du tar dig med cykel eller el-cykel från Inre hamn på olika tider.

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida