Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Resan mot hållbar stadsmiljö

{"X":0.2425,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}

Karlstads centrum är en mötespunkt med stort utbud både inom handel, upplevelser och service. Det bubblar av aktivitet, liv och rörelse. Så vill vi att det ska vara även i framtiden. Därför är det viktigt att genomfartstrafiken i centrum minskar.

För att vår stadskärna ska bli mer attraktiv och hållbar måste det vara enkelt att gå, cykla och åka buss till centrum. Även de som kör bil ska enkelt kunna ta sig in, hitta parkering och utföra sina ärenden. När trafikflödet från genomfartstrafiken styrs bort från Hamngatan kan vi skapa en tryggare och trevligare miljö. Det är inget självändamål att krångla till det för bilåkare eller skapa omvägar. Det är en konsekvens av att vi förbättrar och förenklar för cyklister och gående.

Centrum är till för liv, rörelse och människor

Trafik skapar ofta barriärer för gående och cyklister och gör centrum mindre attraktivt. Istället vill vi stärka näringslivets attraktionskraft i Karlstads centrum genom att utveckla centrum, skapa trygghet och möjligheter till folkliv samt mer ytor som kan användas till människor och deras upplevelser. Järnvägen och Hamngatan har länge varit en barriär genom centrala Karlstad. Vi vill knyta ihop vår stadskärna och bryta barriären genom att minska trafikmängden från genomfartstrafiken på Hamngatan och skapa bättre passager över och under järnvägen.

Att kunna gå och cykla i staden är en grundläggande förutsättning både för att åstadkomma en hållbar och levande stad, och för att ge förutsättningar för god livskvalitet för de som bor och arbetar i staden. Generöst med utrymme ska därför säkerställas för gående och cyklister i gatan. Trygga passager eller övergångsställen ska finnas där det är naturligt att korsa gatan utan att onödigt långa omvägar behöver tas.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida