Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hur många parkeringsplatser är lagom?

I Sverige är vi kända för att vara landet lagom. Inte för mycket. Inte för lite. Lagom är bäst. Men hur många parkeringsplatser är lagom? En parkeringsnorm är kommunens sätt att hitta en balans och styra antalet parkeringsplatser och cykelparkeringar i bostadsområden och vid arbetsplatser.

Att bygga parkeringsplatser kostar pengar för en exploatör som de sällan får tillbaka. Det är bättre rent ekonomiskt för ett bostadsbolag att bygga bostäder istället för parkeringar. Men alla som bygger i Karlstad måste ta hänsyn till parkeringsnormen och behöver bygga det antal p-platser som normen ställer krav på. Det specifika antalet parkeringsplatser som krävs för bygglov baseras på vilket geografiskt område man bygger i och hur stora lägenheterna eller kontoren är.

För att uppmuntra till parkeringar under markplan tar kommunen inte ut någon kostnad för byggrätten för garage i källaren. Om garaget inte ligger i källaren tas samma pris ut som för parkeringshus.

Flytta hit – här slipper du bil

Om exploatören har en grön resplan behöver de inte bygga lika många parkeringsplatser som normen säger. En grön resplan innebär att exploatören har en plan för hur människor som bor eller jobbar där kan klara sig utan bil. Det kan handla om att busskort ingår i månadshyran eller att man anlägger en bilpool eller cykelpool där boende eller medarbetare får låna bil eller cykel när de behöver. De som bygger boendet eller kontoret ska berätta för hyresgästerna att de har en grön resplan innan de flyttar in.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida