Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Medborgarpanel

Stadsbyggnadsförvaltningens medborgarpanel startade som ett pilotprojekt och fortsätter nu. Under 2024 räknar vi med att panelens medlemmar kommer få besvara frågor både gällande stadsutveckling, byggande och annat som pågår i kommunen. Välkommen att anmäla dig till panelen.

Panelens syfte är att bidra tillbättre beslutsunderlag när undersökningar snabbt kan genomföras. De synpunkter som kommer in via undersökningar kommer att vara en vägledning och ett stöd i beslut som fattas.

Du anmäler dig till medborgarpanelen genom knappen ovan. Observera att formuläret fungerar bäst om du fyller i det via en dator eller iPhone. Vi har för närvarande tekniska problem med Androidtelefoner.

Gör dina åsikter hörda!

Genom att delta i medborgarpanelen kan du göra dina åsikter hörda och bidra till att fler beslut fattas med större kunskap om kommuninvånarnas åsikter och behov. Som paneldeltagare kommer du i vissa fall få information om vad som är på gång i kommunen. Dina åsikter kommer att bidra till de faktaunderlag som ligger till grund för beslut och du får en tydligare roll i den demokratiska processen, tillsammans med andra i kommunen. Naturligtvis kommer du få ta del av resultaten från de undersökningar som du kommer att delta i.

En panel med anonyma svar

Målsättningen är att deltagarna i panelen speglar kommunens invånare. Du som anmäler dig till panelen kommer därför att få besvara ett antal frågor om exempelvis ålder, utbildning, boende, familj och liknande. De uppgifter du lämnar när du anmäler dig till panelen kommer sedan inte gå att koppla till de svar du lämnar i våra undersökningar, du svarar alltid helt anonymt. När du anmäler dig samtycker du till att vi hanterar dina kontaktuppgifter och sparar dem för att kunna skicka undersökningsfrågor till dig. Du kan när som helst avsluta ditt deltagande i panelen genom att mejla eller ringa till Kontaktcenter.

Startade som pilotprojekt - fortsätter vidare

Stadsbyggnadsförvaltningens medborgarpanel var ett pilotprojekt under 2022-2023. Nu är projektåret över och i väntan på ytterligare beslut fortsätter panelen i sin nuvarande form, med skillnaden att även andra förvaltningar kan använda den. Det innebär att panelens deltagare kommer få besvara frågor som inte bara rör byggande och stadsutveckling.

Anmäl dig nu!

Ditt deltagande är viktigt. Tillsammans kan vi arbeta för ett bättre liv i Solstaden.

Anmäl dig till panelen genom att fylla i formuläret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

OBS Formuläret fungerar bäst att fylla i via dator eller iPhone. Vi har för närvarande vissa störningar när det gäller Androidtelefoner.

Sidan uppdaterad: 2024-03-20

Hittade du det du sökte på sidan?