Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Mångfaldsforum

Karlstads kommuns mångfaldsforum ska öka kunskapen, förståelsen och dialogen med olika minoritetsgrupper i Karlstad. Det sker genom medborgardialog.

Medborgardialog

Under våren och sommaren 2015 samlade mångfaldsforum in förslag om hur Karlstad kan bli en bättre stad för alla. Det var för att få underlag till politiska förslag och beslut. Över 100 förslag kom in.

Läs om förslagen från medborgardialogen

Enkätundersökningar om HBTQ

Vid två tillfällen har Mångfaldsforum gjort enkätundersökningar gentemot Karlstadsborna. De handlade om hur Karlstads kommun kan bli ännu mer HBTQ-vänlig.

Resultatet från enkäten 2017

Resultatet från enkäten 2019

Om mångfaldsforum

Mångfaldsforums arbete är en del av kommunens medborgardialog. I gruppen sitter fem utsedda politiker och en tjänsteperson.

Mer information om MångfaldsforumSidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?