Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Mångfaldsforum

Karlstads kommuns mångfaldsforum ska öka kunskapen, förståelsen och dialogen med olika minoritetsgrupper i Karlstad. Det sker genom medborgardialog.

Medborgardialog

Under våren och sommaren 2015 samlade mångfaldsforum in förslag om hur Karlstad kan bli en bättre stad för alla. Det var för att få underlag till politiska förslag och beslut. Över 100 förslag kom in.

Läs om förslagen från medborgardialogen

Enkätundersökningar om HBTQ

Vid två tillfällen har Mångfaldsforum gjort enkätundersökningar gentemot Karlstadsborna. De handlade om hur Karlstads kommun kan bli ännu mer HBTQ-vänlig.

Resultatet från enkäten 2017

Resultatet från enkäten 2019

Om mångfaldsforum

Mångfaldsforums arbete är en del av kommunens medborgardialog. I gruppen sitter fem utsedda politiker och en tjänsteperson.

Mer information om MångfaldsforumSidan uppdaterad: 2023-04-05

Hittade du rätt information på sidan?