Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Mångfaldsforum

Karlstads kommuns mångfaldsforum ska öka kunskapen, förståelsen och dialogen med olika minoritetsgrupper i Karlstad. Det sker genom medborgardialog.

Om mångfaldsforum

Mångfaldsforums arbete är en del av kommunens medborgardialog. I gruppen sitter fem utsedda politiker och en tjänsteperson. Forumet förbereder kontakten med olika grupper, utifrån olika sakfrågor. Beslutet om att inrätta ett mångfaldsforum fattades våren 2014.

Mångfaldsforums arbete tar sin utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Vi har valt att inte aktivt arbeta med två av dessa: ålder och funktionsnedsättning. Det finns redan andra råd i kommunen som arbetar med dem.

De senaste åren har integrations- och HBTQ-frågor varit i fokus.

Ledamöter i Mångfaldsforum

Klicka för att se listan med ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgardialog

Forumet ska bidra till att kommunen uppnår målet att Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper bättre ska tas tillvara. Under våren och sommaren 2015 arbetade mångfaldsforum med att samla in förslag från Karlstadsborna. Det var för att få underlag till politiska förslag och beslut. Över 100 förslag kom in.

Läs om förslagen från medborgardialogen

Enkätundersökningar om HBTQ

Vid två tillfällen har Mångfaldsforum gjort enkätundersökningar gentemot Karlstadsborna. De handlade om hur Karlstads kommun kan bli ännu mer HBTQ-vänlig.

Resultatet från enkäten 2017

Resultatet från enkäten 2019

Integrationsfrågor

Sedan starten har vi träffat ett stort antal föreningar, myndigheter och organisationer, till exempel studieförbunden, invandrarföreningar, Migrationsverket, kvinnoföreningar. Ibland är det mindre möten och ibland är det stora öppna möten.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida