Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Konsultation HBTQ 2017

I anslutning till Prideveckan 2017 frågade Mångfaldsforum Karlstadsborna hur kommunen kan bli ännu mer HBTQ-vänlig.

Karlstadsborna kunde svara dels på webben, dels genom att skriva sitt förslag och lägga i en brevlåda som fanns i Bibliotekshuset och i kommunens monter under Prideparaden. Politiker och tjänstepersoner tog också emot muntliga förslag i samtal med besökarna i montern.

Totalt kom 30 förslag in, de handlade bland annat om:

  • Att prata om HBTQ i skolan.
  • Könsneutrala toaletter och omklädningsrum.
  • Mötesplatser för HBTQ-personer.
  • Att synliggöra ställningstagande året runt, till exempel genom övergångsställe i pridefärger.
  • Att kompetenshöja anställda i kommunen, till exempel genom att HBTQ-certifiera fler verksamheter.
  • Karlstad har kommit långt. Lär andra.

Vad har hänt efter konsultationen?

Mångfaldsforum har tillsammans med representanter från RFSL och Värmland Pride arbetat vidare utifrån förslagen.

  • Nattklubben Stolz som öppnade 2018 var ett resultat av medborgardialogen.
  • Karlstads kommun har sedan tidigare certifierat elevhälsan och öppen fritidsverksamhet. Efter dialogen har anställda i kommunen genomfört normkritiska utbildningar på arbetsplatsträffar.
  • Karlstad är en kommun för alla. Det synliggörs året runt på olika platser i Karlstad. Bland annat får Stenbron och vissa rondeller belysning i pridefärgerna vid särskilda tillfällen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida