Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Konsultation HBTQ 2019

I anslutning till Prideveckan 2019 frågade Mångfaldsforum Karlstadsborna hur kommunen kan bli ännu mer HBTQ-vänlig.

Karlstadsborna kunde svara dels på webben, dels lämna förslag i brevlådor runt om i kommunen. Brevlådorna var utplacerade på sex platser; Mitt i city, Centralsjukhuset, Karlstads universitet, biblioteket i Vålberg, Bergviks köpcentrum, Kontaktcenter i Bibliotekshuset och i kommunens monter under Prideparaden.

Totalt kom 75 svar på enkäten varav 65 på papper och tio på webben.

Sammanställning av förslagen

Utbildning

De flesta förslagen rörde utbildning. Det gällde både elever i skolan och personal inom skola, vård och omsorg liksom utbildning riktat till politiker. Förslagen handlade om utbildningar i normkritiskt tänkande och mer kunskap om HBTQ-frågor. Särskild tyngdpunkt låg på att höja kunskapen om trans- och intersexualitet.

Lokaler

När det gäller lokaler kom det flera synpunkter om könsneutrala toaletter och omklädningsrum som möjliggör att duscha och byta om enskilt.

HBTQ-boenden för äldre kom också in som förslag.

Mötesplatser

Det kom många förslag om att kunna mötas i en miljö där man kan känna sig trygg och får vara sig själv. En del upplevde ett behov av att kunna träffas i smyg. Förslagen rörde olika typer av verksamhet, till exempel café, bar, nattklubb för äldre och mötesplats för unga under 13 år.

Synliggörande

Kommunens arbete med synliggörande var något som uppskattades väldigt mycket och bedömdes som viktigt för att Karlstad ska upplevas som en trygg plats för HBTQ-personer. Flera synpunkter handlade om mer synliggöranden, inte bara under Prideparaden utan året runt.

Hat

Det kom många synpunkter som var kritiska eller hatiska till HBTQ-frågor. Det handlade bland annat om att HBTQ-frågor gavs för mycket plats och att det borde införas en heteroparad. Det kom även rent hatiska kommentarer med religiös prägel. Det kom också synpunkter som önskade att kommunen skulle agera mot högerextrema som genomför aktioner mot HBTQ-personer.

Mer information om Mångfaldsforum

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida