Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett forum för medborgardialog mellan kommunen och pensionärsorganisationer i Karlstad. Det är ett sätt för politiken att få möjlighet att informera, diskutera och få in synpunkter från pensionärsorganisationerna i aktuella politiska frågor.

Rådet består av politiker från några av kommunens nämnder och utsedda representanter från pensionärsorganisationerna. Ordförande är ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande är representant från pensionärsorganisationerna.

Rådet har möte två gånger per år och genomför varje år en temadag som är öppen för allmänheten.

Kallelser

Protokoll

Text

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida