Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning är ett forum för dialog. Där möts politiker och representanter från handikapporganisationerna för diskussioner och utbyte.

Rådet består av politiker från några av kommunens nämnder och utsedda representanter från handikapporganisationerna. Ordförande är ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande är representant från handikapporganisationerna.

Rådet har möte två gånger per år och genomför varje år en temadag som är öppen för allmänheten.

Kallelser

Protokoll

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida