Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Tjej i svartvitt på gul bakgrund

Ungdomsfullmäktige

Tycker du att det är viktigt att unga får göra sina röster hörda? Det gör vi också. Var med och påverka du med!

Vi har gjort mycket bra för kommunens unga!

 • Uppstart av fritidsgården Ungdomens hus.
 • Den drog- och alkoholfria musikfestivalen Lots of Love på skolavslutningen.
 • Mobilbiljett och laddare på kommunens bussar.
 • Fler cykelpumpar nära skolor och idrottshallar i kommunen.
 • Nattvandringar med Ungdomar för trygghet.
 • Laglig graffitivägg.
 • Delat ut kultur- och idrottsstipendium för unga.
 • Sänkt hastighetsbegränsning vid Sundsta-Älvkullegymnasiet.
Illustration av människor.

Var med och påverka!

Du kan engagera dig på flera olika sätt. Kandidera till ungdomsfullmäktige eller var med och påverka utan att vara invald. Alla kan vara delaktiga!

 • Gå med i ungdomsfullmäktige.
 • Engagera dig - utan att vara invald i ungdomsfullmäktige.
 • Ställ frågor, lämna synpunkter och e-förslag.
 • Delta på medborgardialoger.
 • Kontakta politiker.

Vår demokrati

Vad är demokrati och hur har den utvecklats? Vad betyder demokrati för dig? Hur styrs Karlstads kommun och hur fungerar det egentligen när kommunfullmäktige sammanträder?