Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Om oss

Ungdomsfullmäktige bildas av ungdomar mellan 15 och 19 år. Vi jobbar med olika frågor som rör vår vardag och framtid i Karlstad.

Vi finns för dig som är ung i Karlstad

Vi är ett partipolitiskt obundet och rådgivande organ som bildas av ungdomar mellan 15 och 19 år. Vårt uppdrag är att representera kommunens unga och att i dialog med kommunens styrelser och nämnder tycka till om och driva olika frågor som rör vår vardag och framtid i Karlstad.

Viktig dialog med kommunens nämnder och styrelser

Som rådgivare i kommunen är vi med och påverkar på olika sätt. Vi kan till exempel tycka till om kommande beslut, diskutera olika frågor med politiker och tjänstepersoner, delta i olika projekt och skicka förslag till kommunens nämnder och styrelser.

Vi jobbar för barnets rättigheter

Vi jobbar för att FN:s konvention om barnets rättigheter efterlevs. Barnkonventionen beskriver vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Barnkonventionen är sedan 2020 lag i Sverige.

Vi jobbar i mindre grupper och träffas på stormöten

Vi vill att alla i ungdomsfullmäktige ska få arbeta med de frågor som de är mest intresserade av. Därför jobbar vi i fokusgrupper, där vi driver olika frågor som vi tycker är viktiga.

En gång i månaden har vi stormöten. Då diskuterar vi och beslutar i olika frågor. Till våra stormöten får vi ibland besök av kommunens politiker och tjänstepersoner.

Du lär dig massor i ungdomsfullmäktige

Som ledamot i ungdomsfullmäktige får du möjlighet att:

 • utöva demokrati i praktiken
 • lära dig om hur kommunen fungerar
 • påverka i frågor du brinner för
 • lära dig att driva frågor och argumentera
 • åka på konferenser och studiebesök.

Vi väljer tillsammans ut frågor som vi vill vara med och påverka. Antingen lyfter vi frågorna själva, eller också kommer det in förslag från kommunen.

Vi har funnits i över 20 år

Ungdomsfullmäktige växte fram under våren 1999. Då träffades över 800 ungdomar på ett konvent och diskuterade olika frågor som de tyckte var viktiga. I slutet av dagen valdes 40 ungdomar som skulle fortsätta driva frågorna. De skapade sedan grunden för vårt nuvarande ungdomsfullmäktige.

Vi har gjort mycket bra för kommunens unga

Ungdomsfullmäktige har gjort massor med bra saker genom åren, som till exempel:

 • Uppstart av fritidsgården Ungdomens hus.
 • Den drog- och alkoholfria musikfestivalen Lots of Love på skolavslutningen.
 • Mobilbiljett och laddare på kommunens bussar.
 • Fler cykelpumpar nära skolor och idrottshallar i kommunen.
 • Nattvandringar med Ungdomar för trygghet.
 • Laglig graffitivägg.
 • Delat ut kultur- och idrottsstipendium för unga.
 • Sänkt hastighetsbegränsning vid Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida