Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kontakta oss

Vi vill gärna komma i kontakt med dig! Här nedanför ser du några exempel på vad det kan handla om.

Du kanske vill

  • veta mer om vad vi jobbar med just nu
  • föreslå en fråga som ungdomsfullmäktige borde jobba med
  • gå med i en av våra fokusgrupper
  • vara med på ett av våra stormöten
  • höra av dig om något helt annat?

Hör gärna av dig!

E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se

Telefon: 054-540 39 54

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida