Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fokus på demokrati

Vi lever i en demokrati och 2021 var det hundra år sedan Sverige införde allmän rösträtt. Här kan du bland annat läsa mer om demokrati och hur den har utvecklats. Du får också veta hur du kan vara med och påverka i Karlstads kommun.