Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Demokratisatsning i Värmland

Alla Värmlands kommuner har skrivit under en deklaration om att de tar de ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Dekorativ bild

För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin,
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Vår demokrati – värd att värna varje dag

Regeringen har tillsatt Kommittén Demokratin 100 år och den leds av Peter Örn. Deras uppdrag är att planera, samordna och genomföra aktiviteter över hela landet under 2021 för att uppmärksamma att det då var 100 år sedan Sverige införde allmän rösträtt.

I Värmland gjordes en gemensam demokratisatsning i september 2021 som en del av det arbetet. Då arrangerades många olika aktiviteter på temat demokrati i länets kommuner.

Kommitténs arbete ska bidra till att utveckla och stärka demokratin på både kort och lång sikt, bidra till att uppmuntra och inspirera till demokratiskt deltagande och stärka stödet för demokratins grundläggande principer.

Läs mer om deklarationen på vardemokrati.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida