Mångfaldsforum

Karlstads kommuns mångfaldsforum ska öka kunskapen, förståelsen och dialogen med olika minoritetsgrupper i Karlstad. Det sker genom medborgardialog.

Medborgardialog

Under våren och sommaren 2015 samlade mångfaldsforum in förslag om hur Karlstad kan bli en bättre stad för alla. Det var för att få underlag till politiska förslag och beslut. Över 100 förslag kom in.

Läs om förslagen från medborgardialogen

Enkätundersökningar om HBTQ

Vid två tillfällen har Mångfaldsforum gjort enkätundersökningar gentemot Karlstadsborna. De handlade om hur Karlstads kommun kan bli ännu mer HBTQ-vänlig.

Resultatet från enkäten 2017

Resultatet från enkäten 2019

Om mångfaldsforum

Mångfaldsforums arbete är en del av kommunens medborgardialog. I gruppen sitter fem utsedda politiker och en tjänsteperson.

Mer information om MångfaldsforumSidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024