Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hantering av personuppgifter

Karlstad kommun värnar om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos kommunen. Det är viktigt att du tar del av informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna skapa en representativ medborgarpanel. Vi kommer att använda resultatet av panelen och de frågeomgångar som vi genomför med deltagarna i panelen som ett av flera underlag för beslut, så att de tar hänsyn till Karlstads medborgares behov och önskemål. Medborgarpanelen är en viktig del i den dialog Karlstad kommuns förtroendevalda och tjänstepersoner vill ha med medborgarna mellan valen, det är ett sätt att stärka de demokratiska processerna.

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och du behöver lämna ditt samtycke, det vill säga aktivt godkänna att vi behandlar dem. Genom att tacka ja till att delta i medborgarpanelen godkänner du detta.

Det är stadsbyggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder it-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de medarbetare som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När du tackar ja till att delta i medborgarpanelen gäller ditt samtycke i högst ett år. Det innebär att inom ett år får du en fråga om du vill fortsätta delta. Om du då tackar nej så gallrar vi dina uppgifter (raderar dem). Du kan när som helst kontakta oss för att vi ska gallra ut dina uppgifter.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål vi inhämtade dem. Om medborgarpanelen avslutas så kommer samtliga uppgifter om deltagarna att raderas.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande). Om du gör en begäran om tillgång kan vi behöva fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida