Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Landsbygdsrådet

Landsbygdsrådets syfte är att att lyfta utvecklingsmöjligheter utanför tätorten. Det ska öka medvetenheten om behoven som finns på landsbygden. Det kan vara bland boende, företag och organisationer.

Rådet ska också skapa förutsättningar för långsiktig politisk prioritering. Det sker genom ökad samverkan. Målet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för utveckling. Det i sin tur leder till ökad tillväxt och fler jobbmöjligheter.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida